Thẻ lưu trữ: tuổi

Biết ngay tâm hồn game thủ trẻ trung hay già cỗi chỉ qua một bức tranh


Thứ bảy, 29/4/2017 | 10:05 GMT+7


Thứ bảy, 29/4/2017 | 10:05 GMT+7

Hình ảnh game thủ nhìn thấy đại diện cho số tuổi trong tâm hồn game thủ, chứ không phải tuổi thật của game thủ.

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});

Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “https://scdn.vnecdn.net/vnexpress/j/v49”;
Parser.FLASH_URL = “http://scdn.vnecdn.net/doisong/f/v2”;
Parser.SITE_ID = 1002966;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
//resize images
if (device_env != 1 && typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}