Thẻ lưu trữ: măng khô

Măng khô có màu trắng có phải măng tốt?


Chủ nhật, 29/1/2017 | 15:03 GMT+7


Chủ nhật, 29/1/2017 | 15:03 GMT+7

Nhiều người nói những bột chấm trắng chứng tỏ măng không sử dụng chất bảo quản, thế hệ phơi.

Nhưng một số khác lại cho biết măng khô phơi ngon phải không còn bất kỳ chút trắng hay ẩm ẩm trên bề mặt. Tôi không biết thế nào thế hệ đúng. Xin mọi người tư vấn.

Thu Trang

Gửi những thắc mắc của game thủ về nội trợ tại đây

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});

Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “http://st.f2.vnecdn.net/responsive/j/v6”;
Parser.FLASH_URL = “http://st.f1.doisong.vnecdn.net/f/v1”;
Parser.SITE_ID = 1002966;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
//resize images
if (device_env != 1 && typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}