Nhìn tư thế ngồi ghế biết kĩ năng làm lãnh đạo của một người


Thứ bảy, 27/5/2017 | 20:16 GMT+7


Thứ bảy, 27/5/2017 | 20:16 GMT+7

Những người hay khoanh tay trước ngực hoặc đặt tay lên gối thường đứng ở vị trí cao và thành công trong sự nghiệp.

Mỗi người thường có một kiểu ngồi riêng, khiến họ cảm thấy thuận tiện và thoải mái nhất cho phiên bản thân. Cách ngồi đó có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách và kĩ năng làm lãnh đạo của họ, theo Bright Side:


Vương Linh

‘;
var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName;
var tableDom = $(this).parents(‘table’);
if(parentDom == ‘TD’ || parentDom == ‘td’)
{
tableDom.before(vneVideo).remove();
}
});

Parser.SITE_URL = “http://vnexpress.net”;
Parser.URL = “https://scdn.vnecdn.net/vnexpress/j/v56”;
Parser.FLASH_URL = “http://scdn.vnecdn.net/doisong/f/v2”;
Parser.SITE_ID = 1002966;
Parser.AUTO_PLAY = 1;
Parser.parseAll();
}
//resize images
if (device_env != 1 && typeof(common.resizeImageDetail) != ‘undefined’) {
common.resizeImageDetail();
$(window).resize(function() {
common.delayFireOnce(1000).done(function() {
common.resizeImageDetail();
});
});
}